Phản hồi từ khách hàng

Khách hàng trồng hoa hồng leo theo hướng dẫn của shop có được kết quả khá tốt, hãy xem những thành quả thực tế của sau bao ngày chăm sóc, nuôi dưỡng cây hồng leo.

FANPAGE

HOTLINE


HOTLINE
0906 630 766 Dung

---------------------------

Thời gian làm việc
8h30 -
 17h30

Tất cả các ngày trong tuần
---------------------------

HỒNG LEO TẠI CỬA HÀNG